- vyšijeme Vám reklamu na mieru

 

Máme štatút chráneného pracoviska

 

Zamestnávate vo Vašej spoločnosti (aj štátna a samospráva) viac ako 20 pracovníkov? Poradíme Vám, ako ušetriť stovky až tisíce EUR pri plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihom.Využite ponuku chráneného pracoviska –

Naša reklamná agentúra je držiteľom štatútu chráneného pracoviska (chránenej dieľne).
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej
20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2%, z celkového počtu jeho zamestnancov.
Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením.

Ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona, a to výberom reklamných predmetov z našej ponuky a ich označovaním.
Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránených dielňach. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Celková cena práce napríklad v roku 2016 bola vyčíslená na 1197,87 € z toho 0,8 násobok činí nákup (pre rok 2017) vo výške 958 € + Dph (ak je firma platcom Dph). Využite našu ponuku a splňte si povinnosť danú štátom, prostredníctvom našej reklamnej agentúry.
Informácie o náhradnom plnení na rok 2017: www.nahradne-plnenie.com
Tlačivá pre zamestnávateľov k NÁHRADNÉMU PLNENIU pre rok 2017
Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky v chránenej dielni
Ročný výkaz za rok 2017
Príloha 1 potvrdenia